Buurtzorg

Een frisse kijk op thuiszorg
Goede zorg vereist een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele thuiszorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

De Buurtzorgformule
Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden vullen in kleine autonome ‘Buurtzorgteams’ de zorgverlening in. Hiermee benutten we het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle. De landelijke organisatie Buurtzorg Nederland ondersteunt de Buurtzorgteams. De administratieve kosten beperken we tot een minimum door gebruik te maken van moderne ICT-toepassingen. Dit geldt ook voor de kosten van management en overhead. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.

Heeft u zorg nodig? Neem dan contact met ons op.